Reservespiller Mobiltelefon Email
Høye Løvland 40 24 88 26 hoye.lovland@gmail.com 1. divisjon
Chris Robert Amundsen 991 08 007 xjshines@gmail.com 1. divisjon
Jørn Are Solberg 91 87 88 85 lipool@online.no 1. divisjon
Ted Vikane 90 11 10 07 tvikane@online.no 1. divisjon
Peter Hitz 92 28 47 23 peterhitz10@yahoo.dk 1-2. divisjon
Benoit Pasnin 99 23 82 42 b@pasnin.com 1-2. divisjon
Sjoerd de Witte 97 05 07 55 sjoerdolle@gmail.com 1-2. divisjon
Rasmus Nilsson 97 96 70 74 rasmusnilsson@hotmail.com foreslått 2-3. divisjon
Alexander Bugge 92 62 01 85 alexander.bugge@gmail.com foreslått 4-5. divisjon
Sebastian Rusti 48 88 90 80 sebastian@rusti.no foreslått 4-5. divisjon
Tore Ødegaard 95 02 27 14 jyttebente@hotmail.com foreslått 3-4. divisjon
Ragnar Gunnarsson 90 18 33 02 ragnar@skan-tre.no foreslått 3-4. divisjon
Helene Midtskau 95 04 24 04 helene.midtskau@gmail.com foreslått 6-7. divisjon
Henrik Rosenquist 90 77 34 34 Henrik.Rosenquist@enwa.com foreslått 4-6. divisjon
Line Sollid 41 14 19 17 line.sollid@gmail.com foreslått 4-5. divisjon
Øyvind Thoresen 977 55 988 oyvind@gyrari.no foreslått 3-4. divisjon
Ivar Naglic 98 69 92 64 post@reactiongamedev.com foreslått 4-6. divisjon
Morten Rakke 93 45 67 30 morten@rakke.no foreslått 2-4. divisjon
Andreas Wahlin 98 20 72 01 awahlin78@gmail.com foreslått 2-4. divisjon
Sverre Piene 91 55 31 60 sverre.piene@gmail.com foreslått 4-6. divisjon
Jan Christian Østberg 90 76 13 90 jc-oestb@online.no foreslått 2-4. divisjon
Kjetil Emhjellen 97 66 44 33 kjetil.emhjellen@projectinvest.no foreslått 2-4. divisjon
Monika Dahl-Olsen 90 14 80 60 moolse77@hotmail.com
Marianne Zaitzow 91 71 73 13 marianne.zaitzow@me.com
Bente Kronen 90 17 10 14 bente@bentekronen.no