Reservespiller Mobiltelefon Email
Sjoerd De Witte 97 05 07 55 sjoerdolle@gmail.com 1. divisjon
Martin Wijnia 98 84 05 92 martinwijnia@hotmail.com 1. divisjon
Tore Ødegaard 95 02 27 14 jyttebente@hotmail.com 2-3. divisjon
Ragnar Gunnarsson 90 18 33 02 ragnar@skan-tre.no 2-3. divisjon
Kåre Dahl-Hansen 91 30 84 18 Har ikke email 3-4. divisjon
Aage Lilliedahl 97 01 76 39 aageli@gmail.com 3-4. divisjon
Tonny Kværne 99 63 23 77 tonnykv@online.no 4-5. divisjon
Dag Frithjof Nilsen 98 10 15 00 dag.fr.nilsen@gmail.com 5. divisjon
Bente Kronen 90 17 10 14 bente@bentekronen.no 5. divisjon
Svetislav Ilic 47 29 64 86 svetislavi@vfk.no 5. divisjon
Bjørn Mikkelsen 98 21 44 70 Bjorn.Sverre.Mikkelsen@ikm.no 5. divisjon
Kristin Bergene 48 35 18 50 kristin.bergene@gmail.com 5. divisjon