Resultater Høsten 2020, Div. 3
(6 lag i divisjonen) Lag 1 - Odd Jøran og Bjørn Lag 2 - Vidar og Kees Lag 3 - Dag og Kamil Lag 4 - Trond Rune og Terje Lag 5 - Rasmus og Jan-Thore Lag 6 - Boge og Terje
Match Spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt Match Spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt Match spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt Match spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt Match spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt Match spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
Resultat:
Div 3: Lag 2 vs Lag 5 Singles: Vidar Andreassen vs Rasmus Nilsson 2-6, 4-6 1 0 0 2 6 12 1 1 2 0 12 6
Singles: Kees Rodenburg vs Jan-Thore Foss-Strand 1-6, 2-6 1 0 0 2 3 12 1 1 2 0 12 3
Doubles:  Vidar og Kees vs Rasmus og Jan-Thore 2-6, 1-6 1 0 0 2 3 12 1 1 2 0 12 3
Resultat:
Div 3: Lag 3 vs Lag 4 Singles: Dag Frithjof Nilsen vs Trond Rune Hegg 6-4, 6-0 1 1 2 0 12 4 1 0 0 2 4 12
Singles: Kamil Kowalski vs Terje Jacobsen 6-2, 6-2 1 1 2 0 12 4 1 0 0 2 4 12
Doubles:  Dag og Kamil vs Trond Rune og Terje 6-2, 6-1 1 1 2 0 12 3 1 0 0 2 3 12
(Line Sollid spilte som reserve for Trond Rune Hegg)
Resultat:
Div 3: Lag 1 vs Lag 6 Singles: Odd Jøran Olsen vs Boge Gulbrandsen 6-2, 6-0 1 1 2 0 12 2 1 0 0 2 2 12
Singles: Bjørn Lynne vs Terje Uteng 6-2, 6-3 1 1 2 0 12 5 1 0 0 2 5 12
Doubles:  Odd Jøran og Bjørn vs Boge og Terje 6-1, 7-5 1 1 2 0 13 6 1 0 0 2 6 13
Resultat:
Div 3: Lag 3 vs Lag 1 Singles: Dag Frithjof Nilsen vs Odd Jøran Olsen 6-1, 6-3 1 0 0 2 4 12 1 1 2 0 12 4
Singles: Kamil Kowalski vs Bjørn Lynne 3-6, 1-6 1 1 2 0 12 4 1 0 0 2 4 12
Doubles:  Dag og Kamil vs Odd Jøran og Bjørn 4-6, 4-6 1 1 2 0 12 8 1 0 0 2 8 12
Resultat:
Div 3: Lag 4 vs Lag 5 Singles: Trond Rune Hegg vs Rasmus Nilsson 0-6, 4-6 1 0 0 2 4 12 1 1 2 0 12 4
Singles: Terje Jacobsen vs Jan-Thore Foss-Strand 1-6, 6-4, 10-6 1 1 2 1 17 16 1 0 1 2 16 17
Doubles:  Trond Rune og Terje vs Rasmus og Jan-Thore 1-6, 6-1, 10-6 1 1 2 1 17 13 1 0 1 2 13 17
Resultat:
Div 3: Lag 2 vs Lag 6 Singles: Vidar Andreassen vs Boge Gulbrandsen 6-3, 6-1 1 1 2 0 12 4 1 0 0 2 4 12
Singles: Kees Rodenburg vs Terje Uteng 5-7, 1-6 1 0 0 2 1 13 1 1 2 0 13 6
Doubles:  Vidar og Kees vs Boge og Terje 7-5, 6-4 1 1 2 0 13 9 1 0 0 2 9 13
Resultat:
Div 3: Lag 4 vs Lag 2 Singles: Trond Rune Hegg vs Vidar Andreassen 0-6, 5-7 1 1 2 0 13 5 1 0 0 2 5 13
Singles: Terje Jacobsen vs Kees Rodenburg 6-1, 6-2 1 0 0 2 3 12 1 1 2 0 12 3
Doubles:  Trond Rune og Terje vs Vidar og Kees 4-6, 7-6, 6-10 1 1 2 1 22 17 1 0 1 2 17 22
Resultat:
Div 3: Lag 5 vs Lag 1 Singles: Rasmus Nilsson vs Odd Jøran Olsen 6-2, 7-5 1 0 0 2 7 13 1 1 2 0 13 7
Singles: Jan-Thore Foss-Strand vs Bjørn Lynne 4-6, 6-4, 10-4 1 0 1 2 14 20 1 1 2 1 20 14
Doubles:  Rasmus og Jan-Thore vs Odd Jøran og Bjørn 7-5, 6-4 1 0 0 2 9 13 1 1 2 0 13 9
Resultat:
Div 3: Lag 3 vs Lag 6 Singles: Dag Frithjof Nilsen vs Boge Gulbrandsen 6-2, 6-4 1 1 2 0 12 6 1 0 0 2 6 12
Singles: Kamil Kowalski vs Terje Uteng 6-2, 6-3 1 1 2 0 12 5 1 0 0 2 5 12
Doubles:  Dag og Kamil vs Boge og Terje 6-2, 6-2 1 1 2 0 12 4 1 0 0 2 4 12
Resultat:
Div 3: Lag 5 vs Lag 3 Singles: Rasmus Nilsson vs Dag Frithjof Nilsen 6-7, 6-4, 9-11 1 1 2 1 22 21 1 0 1 2 21 22
Singles: Jan-Thore Foss-Strand vs Kamil Kowalski 6-3, 6-3 1 0 0 2 6 12 1 1 2 0 6 12
Doubles:  Rasmus og Jan-Thore vs Dag og Kamil 7-5, 6-4 1 0 0 2 9 13 1 1 2 0 13 9
Resultat:
Div 3: Lag 1 vs Lag 2 Singles: Odd Jøran Olsen vs Vidar Andreassen 4-6, 4-6 1 0 0 2 8 12 1 1 2 0 12 8
Singles: Bjørn Lynne vs Kees Rodenburg 6-1, 6-2 1 1 2 0 12 3 1 0 0 2 3 12
Doubles:  Odd Jøran og Bjørn vs Vidar og Kees 6-4, 6-2 1 1 2 0 12 6 1 0 0 2 6 12
Resultat:
Div 3: Lag 4 vs Lag 6 Singles: Trond Rune Hegg vs Boge Gulbrandsen 1-6, 1-6 1 0 0 2 2 12 1 1 2 0 12 2
Singles: Terje Jacobsen vs Terje Uteng 3-6, 6-4, 5-10 1 0 1 2 14 17 1 1 2 1 17 14
Doubles:  Trond Rune og Terje vs Boge og Terje 1-6, 7-6, 9-11 1 0 1 2 17 23 1 1 2 1 23 17
(Inge Ringheim spilte som reserve for Trond Rune Hegg)
Resultat:
Div 3: Lag 1 vs Lag 4 Singles: Odd Jøran Olsen vs Trond Rune Hegg 6-0, 6-0 1 1 2 0 12 0 1 0 0 2 0 12
Singles: Bjørn Lynne vs Terje Jacobsen 6-1, 7-5 1 1 2 0 13 6 1 0 0 2 6 13
Doubles:  Odd Jøran og Bjørn vs Trond Rune og Terje 6-3, 6-4 1 1 2 0 12 7 1 0 0 2 7 12
(Inge Ringheim spilte som reserve for Trond Rune Hegg)
Resultat:
Div 3: Lag 2 vs Lag 3 Singles: Vidar Andreassen vs Dag Frithjof Nilsen 5-7, 6-1, 10-4 1 1 2 1 21 12 1 0 1 2 12 21
Kees Rodenburg vs Kamil Kowalski 0-6, 1-6 1 0 0 2 1 12 1 1 2 0 12 1
Vidar og Kees vs Dag og Kamil 4-6, 6-1, 4-10 1 0 1 2 14 17 1 1 2 1 17 14
Resultat:
Div 3: Lag 5 vs Lag 6 Singles: Rasmus Nilsson vs Boge Gulbrandsen 6-3, 6-1 1 1 2 0 12 4 1 0 0 2 4 12
Singles: Jan-Thore Foss-Strand vs Terje Uteng 5-7, 6-0, 10-8 1 1 2 1 21 15 1 0 1 2 15 21
Doubles:  Rasmus og Jan-Thore vs Boge og Terje 6-4, 6-2 1 1 2 0 12 6 1 0 0 2 6 12
15 10 21 10 164 117 15 6 13 20 133 169 15 10 21 12 174 136 15 3 9 26 129 204 15 12 27 8 208 148 15 4 9 24 131 182
Matcher spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt Matcher spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt Matcher spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt Matcher spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt Matcher spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt Matcher spilt Match Wins Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt