Reservespiller Mobiltelefon Email
Truls Wangen 91 54 53 65 truls-wangen@online.no 1-2. divisjon
Martin Wijnia 98 84 05 92 martinwijnia@hotmail.com 1-2. divisjon
Inge Ringheim 99 78 62 76 ingrin459@gmail.com 3-5. divisjon
Ivar Naglic 98 69 92 64 post@reactiongamedev.com 3-4. divisjon
Sven-Petter Hellenes 90 12 61 00 Sven.Petter.Hellenes@ramboll.no 2-3. divisjon
Tore Ødegaard 33 11 65 56 (landlinje) jyttebente@hotmail.com 2-3. divisjon
Ragnar Gunnarsson 90 18 33 02 ragnar@skan-tre.no 2-3. divisjon
Pål Trettvik 95 84 31 43 pal@glassfabrikken.no 2-3. divisjon
Kåre Dahl-Hansen 91 30 84 18 Har ikke email 3-4. divisjon
Aage Lilliedahl 97 01 76 39 aageli@gmail.com 3-4. divisjon
Tonny Kværne 99 63 23 77 tonnykv@online.no 5. divisjon
Maria De Regt 99 36 91 07 deregtmaria@gmail.com 5. divisjon
Bente Kronen 90 17 10 14 bente@bentekronen.no 5. divisjon
Svetislav Ilic 47 29 64 86 svetislavi@vfk.no 5. divisjon
Bjørn Mikkelsen 98 21 44 70 Bjorn.Sverre.Mikkelsen@ikm.no 5. divisjon
Kristin Bergene 48 35 18 50 kristin.bergene@gmail.com 5. divisjon
Mari Treverket 46 84 49 77 mari@ifokus.as 5. divisjon